Tro Gwael

Tro Gwael - Gwennan Evans

Gwisgodd ei grys West Hamtîm pêl droed enwog o Lundain

er ei fod yn rhy fach yn barod,

i ddangos fod yr anrheg

pen-blwydd yn plesio.

 

Daeth â’i albwm sticerillyfr i ludo sticeri o chwaraewyr

fel y gwelai mor ddiwyddiwyd = gweithgar y bu.

 

Bu’n ymarfer,

yn gyrru’i fam o’i cho’

â sŵn y bêl

yn dyrnutaro, bwrw  talcen y tŷwal ochr y tŷ .

 

A neithiwr

gwyliodd y gêm

fel bod ganddo sgwrs.

 

Ond ar ben ei hun

ar fainc yn y parc

y treuliodd y bore

yn magugofalu amdani, cofleidio ’r bêl yn ei gôlcôl = cofl, arffed .

 

(Allan o Pigion y Talwrn [13], Cyhoeddiadau Barddas, 2016)

Tro Gwael

Gwennan Evans yn darllen ei cherdd, 'Tro Gwael':

Rydym yn awyddus iawn i blesio’r bobl hynny rydym yn eu caru, ac yn awyddus iawn i dreulio amser yn eu cwmni. Ond, am wahanol resymau, nid yw hyn wastad yn bosib, sy’n siom i ni. Yn y gerdd hon, mae’r bachgen bach yn edrych ymlaen at gael treulio amser yn y parc gyda’i dad, yn enwedig felly gan nad yw’r tad yn byw gyda’r teulu mwyach.

Tro Gwael - eglurhad y bardd

Gwennan Evans yn sôn am ei cherdd, 'Tro Gwael':

Gwennan Evans

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Uwcholeuwch y cyfeiriadau at bêl-droed sydd yn y gerdd.

Gweithgaredd 2

Darllenwch y gerdd eto ac atebwch y cwestiynau canlynol.

Gweithgaredd 3

Rhowch yr ymadroddion yn y drefn y maen nhw’n ymddangos yn y gerdd.