Nyth

Nyth - Roger Jones

Ni fu saercrefftwr neu grefftwraig sy’n trin pren na’i fesuriadmesuriad = hyd, lled neu uchder yn rhoi graenôl gallu, sglein

          Ar ei grefftcrefft = gwaith llaw arbenigol a’i drwsiadtrwsiad = gwaith trwsio ;

    Dim ond adar mewn cariad

    Yn gwneud tŷ heb ganiatâdcaniatâd = rhoi hawl .

 

(Allan o Y Flodeugerdd Englynion Newydd, Cyhoeddiadau Barddas, 2009)

Er mwyn adeiladu tŷ yn y wlad hon, mae’n rhaid cael caniatâd cynllunio gan Lywodraeth Cymru. Mae angen adeiladwyr a chrefftwyr at y gwaith hefyd, yn arbennig felly, saer. Ond, os sylwch chi’n agos ar lwyni a choed; os craffwch chi o dan y bondo ac mewn pob math o gorneli tywyll eraill o gwmpas y lle, fe welwch gartrefi o fath gwahanol iawn. Yn ôl yr englyn hwn, yr un teimlad greddfol sy’n ysbrydoli creu’r cartrefi hynny ag sy’n ysbrydoli creu ein cartrefi ni.

Roger Jones (1903 - 1982)

 

  • Bardd a Gweinidog o Roshirwaun, Llŷn.
  • Roedd yn hoff iawn o fesur y cywydd a’r englyn.

 

Edrychwch ar y fideo sydyn yma sy'n dangos pâr o wenoliaid yn adeiladu nyth dros gyfnod o wythnos:

Gweithgaredd 1

Atebwch y cwestiynau canlynol.

Gweithagredd 2

Anagramau o ba eiriau yn yr englyn yw’r canlynol?

Gweithgaredd 3

Rhowch frawddegau'r englyn yn eu trefn cywir.