Cydnabyddiaethau

© Atebol Cyfyngedig 2018

 

Cyhoeddwyd gan Atebol Rhyngweithiol, Adeiladau’r Fagwyr, Llanfihangel Genau’r Glyn,

Aberystwyth, Ceredigion, SY24 5AQ

www.atebol.com

www.barddoniaeth.cymru

Mae'r adnodd hefyd ar gael drwy wefan Hwb Llywodraeth Cymru.

 

Rheolwr Prosiect: Ffion Eluned Owen, Atebol

Awdur: Ceri Wyn Jones

Datblygwr Digidol: Byron Morley, Atebol Rhyngweithiol

Cynorthwyydd Digidol: Bob Plested, Atebol Rhyngweithiol

Ffilmio a Golygu Ffilm: Lleu Bleddyn, Atebol; Elen Jones, Atebol

Golygydd Prosiect: Sioned Thomas, Atebol

Dylunydd Taflenni: Owain Hammonds

Aelodau Panel AdAS: Eleri Gwyn (Ysgol Glan Clwyd); Non Evans (Ysgol Maes y Gwendraeth); Lowri Edwards (Ysgol Gwent Is Coed); Carys Thomas (Ysgol Bro Teifi) a Llinos Lloyd (CBAC).

 

Gyda diolch arbennig i'r beirdd canlynol: Gwion Hallam, Rhys Iorwerth, Llŷr Gwyn Lewis, Hywel Griffiths, Gwennan Evans, Mari George, Gruffudd Owen, Eurig Salisbury, Casia William a Sian Northey.

 

Ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

 

Image result for ariennir gan lywodraeth cymru

cymraeg