Ar lan yr afon

Ar lan yr afon - Tudur Dylan Jones

Tra bod rhai yn hoff o chwarae rygbi,

neu golff neu denis, pêl-droed neu hoci,

 

roedd yn well gen innau ddilyn afon

efo rycsac a phicnic, roedd hynny’n ddigon,

 

gwialen bysgota, ac ambell fwydyn,

ac aros i’r pysgod gydio’n y bachyn.

 

Treulio trwy’r dydd yn gwylio’r tonnau,

a’r diwrnod cyfan yn mynd fel eiliadau.

 

Mae gen i hiraethmath o deimlad arbennig ... am yr afon heno,

ac wrth edrych nôl, be dwi wir yn ei gofio...

 

nid nifer y pysgod a ges i o’r lli

ond cael amser i siarad, dim ond dad a fi.

 

(allan o Geiriau Bach Chwareus, Gwasg Carreg Gwalch, 2016)

Mae’n braf cael treulio amser gyda rhywun arbennig. Ac mae rhannu’r un diddordeb â nhw yn fodd i dreulio mwy o amser yn eu cwmni nhw, wrth gwrs. Pysgota yw’r diddordeb sy’n clymu’r tad a’r mab yn y gerdd hon gan Tudur Dylan Jones, a llais y mab a glywn yn dwyn i gof y profiad o fynd i bysgota gyda’i dad slawer dydd.

Tudur Dylan Jones

 

 

tudur dylan llai

 

  • Prifardd sydd wedi ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddwywaith, sef yn 1995 a 2005, a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2007.
  • Mae’n fab i’r Prifardd John Gwilym Jones – a’i dad oedd yr Archdderwydd pan gadeiriwyd Tudur Dylan am y tro cyntaf yn 1995.
  • Mae’n byw yn Nghaerfyrddin ac yn athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun y Strade yn Llanelli.

 

Gweithgaredd 1

Gosodwch y campau canlynol yn y drefn y maen nhw’n ymddangos yn y gerdd.

Gweithgaredd 2

Atebwch y cwestiynau canlynol.

Gweithgaredd 3

Ydy'r brawddegau canlynol yn gywir neu'n anghywir?