Fesul Un

Fesul Un - Llŷr Gwyn Lewis

(Tabernaclenw ar gapel , Llanfyllintref yn ngogledd Sir Drefaldwyn )

 

Fesul unun ar y tro , i gymunocymuno = dod i gymdeithasu ,

er y twll sy’n pydru’r to,

daw’r addolwyry bobl sy’n dod i addoli Duw yn y capel drwy ddilywdilyw = glaw mawr ,

dod o hyd i dŷ eu Duw’n

denau iawn, a dwyn yn ôl

oes o bethau Sabotholyn ymwneud â’r Saboth .

Rhoi gweddi, er y gwyddan

nhw’r gwir; dal i godi’r gân

am dyrfâutyrfâu = mwy nag un tyrfa neu dorf y dyddiau da,

am wynfydgwynfyd = byd perffaith eu cymanfacynulliad o bobl ,

a’u hemynauemynau = caneuon Cristnogol nhw’n mynnudweud yn benderfynol

nad yw Duw ’di mynd o’i dŷ.

 

(allan o Pigion y Talwrn [13], Cyhoeddiadau Barddas, 2016)

Fesul Un

Llŷr Gwyn Lewis yn darllen ei gerdd, 'Fesul Un':

A fuoch chi mewn capel erioed? Neu ydych chi’n adnabod rhywun sy’n mynd i’r capel, neu a oedd yn arfer mynd i’r capel? Roedd adeg pan oedd pawb yng Nghymru, bron, yn arfer mynd i’r capel (neu i’r eglwys). Ond, daeth tro ar fyd. Erbyn hyn, mae llai na 10% o boblogaeth Cymru’n mynd yn rheolaidd i gapel neu eglwys, ac mae cant a mil o resymau am hyn, mae’n siŵr. Yn y gerdd hon, mae Llŷr Gwyn Lewis yn sylwi ar aelodau un capel penodol yng Nghymru, a’r modd y maen nhw’n dal i ddod i’r gwasnaeth ar ddydd Sul er gwaethaf pawb a phopeth.

Fesul Un - eglurhad y bardd

Beth sydd gan Llŷr Gwyn Lewis i ddweud am ei gerdd?

Llŷr Gwyn Lewis

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Uwcholeuwch yr ymadroddion sy’n awgrymu nad yw’r capel na chrefydd yn gyffredinol mewn cyflwr da iawn.

Gweithgaredd 2

Atebwch y cwestiynau canlynol am y gerdd.