Help

Help - Casia Wiliam

Blantos Cymru, a welwch chi’r glaw? 

Fy nagrau yw’r rhain, yn disgyn mewn braw. 


Blantos Cymru, a glywch chi fy sgrech?
Mae’r salwch yn taenulledu; ymestyn i bob man fel brechsmotiau dros y corff ... .

 

Blantos Cymru, rwy’n peswch, yn tagu –
yr holl fwg a’r plastig, mae’n anodd anadlu.

 

Blantos Cymru, rwy’n sgrechian mewn panig –
rwy’n hiraethu am yr iâ a orchuddiaioedd yn gorchuddio yr Arctig.

 

Blantos Cymru, a deimlwch chi’r gwres?
Mae’n llosgi fy nghroen, dod yn nes ac yn nes.

 

Blantos Cymru, a fedrwch chi addo
bod yn wahanol – eich bod chi am drio?

 

Blantos Cymru, a wnewch chi fy ngwarchod?
Mae amser o hyd i ddadwneud y difrod.

 

Blantos Cymru, os gweithiwch ynghydgyda’i gilydd ,
fe rof i chi’r cwbl – fe rof i chi’r byd.

Rydym yn byw mewn cyfnod o ofid mawr am ddyfodol y blaned. Boed hynny oherwydd bygythiad llygredd neu’r ofn bod y byd yn cynhesu gan bwyll bach, mae nifer yn credu bod angen gweithredu’n awr i atal argyfwng go iawn yn y dyfodol. Ac mae’r llais sy’n siarad yn y gerdd hon gan Casia Wiliam yn amlwg yn un o’r rhai sy’n gofidio. Gymaint yn wir nes bod y llais hwnnw’n siarad yn uniongyrchol â ni, yn awyddus i ninnau sylwi ar yr arwyddion o’n cwmpas.

Cyfweliad gyda Casia Wiliam wrth iddi gael ei phenodi yn Fardd Plant Cymru:

Gweithgaredd 1

Atebwch y cwestiynau canlynol am y gerdd.

Gweithgaredd 2

Ydych chi'n gallu dod o hyd i'r parau sy'n odli?