Cadno Coch

Cadno Coch - Eurig Salisbury

Yn ysgafn,

Fel pe bai’r llawr yn llosgi

Ei draed,

Dacw’r cadnodacw = dyna, 'co, gwelwch fan yna  coch

yn loncianrhedeg yn araf ond yn gyson lwynplanhigyn sy'n llai na choeden i lwyn.

 

                                Mae'n cadw ei bwyllMae’n parhau i fod yn wyliadwrus ,

                                Yn codi ei ben

                                Ac oediaros am ychydig .

 

                                                Clywodd rywun

                                                Neu rywbeth

                                                Lle na chlywais i

                                                Ddim.

 

Y cadno coch

A’i draed yn ddu

Yn loncian ac yn loncian

Cyn i’r tir ei lyncu.                                           

 

(Allan o Sgrwtsh, Eurig Salisbury, Gomer, 2011)

Cadno Coch

Eurig Salisbury yn darllen ei gerdd, 'Cadno Coch':

Mae gan y cadno (neu’r llwynog) enw am fod yn greadur cyfrwys. Ond yn y gerdd hon, mae Eurig Salisbury yn sylwi ar symudiadau’r cadno wrth iddo redeg a chysgodi am yn ail. Mae’r bardd hefyd yn sylwi ar y modd y mae’r cadno’n syhwyro beth sydd o’i gwmpas, cyn diflannu’r un mor sydyn ag yr ymddangosodd yn y lle cyntaf.

Cadno Coch - eglurhad y bardd

Beth sydd gan y bardd, Eurig Salisbury, i'w ddweud am ei gerdd?

Eurig Salisbury

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Atebwch y cwestiynau canlynol am y gerdd.

Gweithgaredd 2

Uwcholeuwch yr ymadroddion neu'r llinellau unigol sy'n defnyddio nodwedd cyflythrennu yn y gerdd.

Gweithgaredd 3

Yn y geiriau ‘ysgafn’ a ‘llosgi’, mae’r cytseiniaid ‘sg’ a ‘sg’ yn ymddangos yn yr un drefn yn y ddau air (‘ysgafn’/‘llosgi’).

Uwcholeuwch y cytseiniaid sy’n ymddangos yn yr un drefn yn y parau canlynol o eiriau neu ymadroddion.