Hen Wlad fy Nhadau

Hen Wlad fy Nhadau - Evan James

Mae hen wlad fy nhadaufy nghyndadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorioncantorion = pobl sy’n canu enwogionpobl enwog o fri;

Ei gwroldewr ryfelwyr, gwladgarwyrpobl sy’n caru eu gwlad  trayn arbennig o  madda ,

Tros ryddid collasant eu gwaed....

 

          Cytgan:  Gwlad, gwlad, pleidiolo blaid wyf i’m gwlad,

                         Tracyhyd  môr yn fur i’r bur hoff ...  baupau = gwlad ,

                         O! bydded i’r hen iaith barhau....

 

Hen Gymru fynyddigmynyddig = yn llawn mynyddoedd paradwyslle perffaith y bardd,

Pob dyffryncwm llydan , pob clogwynwal serth o graig , i’m golwg sydd hardd;

Trwy deimlad gwladgarol mor swynolhudolus yw si

Ei nentyddmwy nag un nant , afonydd i ni.

 

Os treisioddgormesodd  y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

Mae heniaith y Cymry mor fyw ag erioed;

Ni luddiwydlluddiwyd = rhwystrwyd yr awenysbrydoliaeth y beirdd gan erchyllofnadwy law bradtwyll ,

Na thelyn berseiniolperseiniol = pêr ei sain fy ngwlad.

Cefnogwyr a thîm Cymru yn canu'r anthem cyn y gêm bêl-droed yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm Dinas Caerdydd ym mis Hydref 2017:

‘Hen Wlad fy Nhadau’ yw anthem genedlaethol Cymru. Ysgrifennwyd y geiriau gan y gwehydd (weaver) Evan James o Bontypridd, ac fe gyfansoddwyd y dôn gan ei fab, James James, ym 1856. Yn y ddau bennill cyntaf, mae’r bardd yn rhestru’r math o bobl a’r math o bethau yng Nghymru sy’n annwyl ac yn bwysig iddo. Yn y pennill olaf, mae’n cyfeirio’n benodol at y ffaith fod y Cymry a’r Gymraeg wedi bod dan fygythiad dros y canrifoedd. Mae’r gytgan yn mynegi gwladgarwch y bardd, a’i obaith y bydd yr ‘hen iaith’ yn parhau am byth.

Evan James (1809-1878) a James James (1833-1902)

Ysgrifenwyd geiriau anthem genedlaethol Cymru, Mae Hen Wlad Fy Nhadau, gan y bardd Evan James o Bontypridd yn 1856. Ganed Evan, neu Ieuan ap Iago fel yr oedd yn cael ei adnabod, yng Nghaerffili yn 1809, ond symudodd i Bontypridd yn 1847. Gwehydd a gwerthwr gwlân ydoedd Evan, ac roedd yn gweithio yn ei felin ar lan Afon Rhondda. Roedd ganddo saith o blant a bu hefyd yn berchen tafarn yn Argoed, Sir Fynwy.

 

Cyfansoddwyd y dôn gan fab Evan, sef James James, neu Iago ap Ieuan. Telynor a cherddor oedd James ac roedd yn ennill ei fywoliaeth drwy ganu’r delyn yn nhafarnau’r ardal. Symudodd James i Aberpennar ac yna i Aberdâr.

 

Evan James James James

                         Evan James                                                                                         James James

Optimized-JamesJamesEvanJamesMemorialPontypriddPark-2.jpg
Cofeb i Evan James a James James ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd

Gweithgaredd 1

Mae’r bardd yn defnyddio ansoddeiriau sy’n canmol i bwysleisio’i edmygedd o bobl a phethau Cymru. Uwcholeuwch yr ansoddeiriau canmoliaethus hyn.

Gweithgaredd 2

Ym mhennill un, mae’r bardd yn rhestru gwahanol fathau o bobl y mae’n eu hedmygu yng Nghymru. Chwiliwch amdanyn nhw yn y chwilair.

Gweithgaredd 3

Ym mhennill dau, pa ymadrodd sy’n dangos bod y bardd yn meddwl bod Cymru’n well nag unrhyw fan arall ar y ddaear?

Gweithgaredd 4

Aildrefnwch y geiriau canlynol er mwyn ffurfio llinell o’r gytgan. 

Gweithgaredd 5

Cysylltwch y gair gyda'r disgrifiad cywir.