Gwedd Gyflwyno

Snog

Snog - Caryl Parry Jones

Sa i'nnid wyf; dwi ddim  gwybod a alla i wneud e,

Sa i’n gwybod a ydw i’n moyneisiau ,

Ond os na wna ei e’n gloicloi = cyflym wi mewn trwbwl,

Fydda i’n ffilimethu byw yn fy nghroen!

 

Ma’ Gwen ’di gwneud e ers acheachau = amser maith ,

A ma’ Ffion ’di dechre ers mis,

A wi’n credu bod Catrin ’di mentro

’Da bachan ffit o’r enw Rhys.

 

Wi di rhannu ambell i gusan

Ar y boch a hyd yn oed ar y geg,

A hynny mewn parti Nadolig

’da Cai Tomos o Flwyddyn Deg.

 

Ond ma’ snog... wel ma’ snog yn beth arall,

Ma’ fe’n ddechre cyfnod yn wir,

Ac yn ddiwedd ar un arall

Ac ma’r cyfnod bach nesa MOR hir!

 

Wi ’di gweld nhw tu draw i’r cae wharechwarae ,

Wi ’di gweld nhw â’m llyged fy hun,

Ac ma’ edrych ar gwpwl yn snogo

Fel edrych ar Washin Mashîn!

 

Ma’u penne nhw’n troi fel meline

A’u llyged ar gau i’r holl fyd,

A’u cege ar agor fel cywion

Yn aros i’r fam ddod â phryd.

 

Nawr, beth wi fod gwneud gyda ’nhrwyn i

Pan ddaw fy niwrnod mawr?

Wi’n ’i gadw fe’n pwynto syth ymlaen?

Neu ei droi shatua ’r gorllewin neu’r llawr?

 

Wi’n gweud wrthoch chi mae e’n benblethpenbleth = ... ?

Ma’ fe’n bwyse rhy drwm o ’mlaen.

A ma’n rhaid i fi lico rhywun ddigon,

Jiw! Dyw snogo yn ddim byd ond straen!

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch, 2005)