Gwedd Gyflwyno

Y Deg Gorchymyn

Y Deg Gorchymyn - Mererid Hopwood

Cyngor chwaer fawr i chwaer fach sy'n dechrau ysgol uwchradd.

 

Rheol rhif un

Rhaid gwisgo dy dei

yn fyr, ok?

 

Rheol rhif dau

Rhaid cadw gwm cnoi

yn dy fag ysgol cwl,

dim sachellbag ysgol traddodiadol ledr

a DIM CAGŴLmath o got law ysgafn .

 

Rheol rhif tri

Sgert mini bob amser

a’i gwisgo â hyder.

 

Rheol rhif pedwar

Sodlau!esgidiau â sodlau uchel

 

Rheol rhif pump

Gwisg fathodynnaumwy nag un bathodyn

Ond dim ond un neu ddau.

 

Rheol rhif chwech

Paid gwisgo cot –

hyd yn oed

os yw hi’n

bwrw glaw

lot.

 

Rheol rhif saith

Gwna dy waith!

 

Rheol rhif wyth

Ond paid â gwneud llwythllawer iawn .

 

Rheol rhif naw

Cofia – beth bynnag a ddaw

mae’n hysgol ni yn hollol WAW!

 

Rheol rhif deg

A phan ryn ni’n colli

mewn rygbi, pêl-droed, pêl-rwyd a hoci,

neu pan ddaw’r côr yn olaf yn y 'steddfod sir –

mae rheol rhif naw yn aros yn wir.

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch, 2005)