Gwedd Gyflwyno

Garddwyr Oll

Garddwyr Oll - Karen Owen

Er bod mis Tachwedd arall

yn cloi’i gymalaucymalau ... ’n dynn,

fe ddaw y garddwr hirbendeallus a doeth

balupalu = torri a chwalu pridd tir y chwyn;

a phlannu yno ei obaith mudheb eiriau neu heb sŵn

y gwêly bydd ef yn gweld  fis Mai yn flodau i gyd.

 

Oherwydd gŵyr y garddwrmae’r garddwr yn gwybod

nad oes gorffwyso i fod

am mai ymaflydcydio yn; dal gafael yn; mynd i’r afael â cyson

â’r pridd sy’n troi y rhodnewid tymor ... ;

a gŵyr, 'rôl dadmerdadlaith; meirioli daear wleb,

gohiriosymud i ryw amser yn y dyfodol ’r gwanwyn ni all neb.

 

(allan o Yn Fy Lle, Karen Owen, Cyhoeddiadau Barddas, 2006)