Gwedd Gyflwyno

Myn Duw, Mi a Wn y Daw!

Myn Duw, Mi a Wn y Daw! - Dafydd Iwan

Mae gwaed y rhai fu’n brwydro

Ac a lifodd ar y gwellt

Ers talwmers llawer dydd  wedi’i olchi gan y glaw.

Ni chlywaf gân y daran,

Ni welaf gân y mellt,

Nid oes ond crigwaedd, llef anobaith ar bob llawar bob ochr .

Ymhle y mae Owain yn awr?

Ymhle y mae Owain yn awr?

 

Mae Owain gyda’i filwyr

Wedi cilio draw o’n gwlad

Ac nid oes mwy ond atgo’atgof ... ar ei ôl;

Nid oes ond oer gelaneddcelanedd = cyrff meirw

Lle gynt bu maes y gad

Ac nid yw rhyddid mwy ond breuddwyd ffôl.

 

Owain ni ddaw yn ôl,

Owain ni ddaw yn ôl.

Daw llanw wedi’r traillif y môr yn mynd i ffwrdd o’r lan ,

Daw enfys wedi’r glaw

Ac wedi’r nos mi wn y wawr a ddaw.

 

Ond mi wn y daw Owain yn ôl,

O mi wn y daw Owain yn ôl.

Fel llanw wedi’r trai,

Fel enfys wedi’r glaw,

Fel gwawrio wedi’r nos

Myn Duw, mi a wn y daw.

 

 

Nid yn oferdi-fudd y bu’r brwydro,

Nid yn ofer tywalltarllwys gwaed,

Mae eto fuddugoliaeth yn y gwynt.

Mi glywaf leisiau’r milwyr,

Mi glywaf sŵn eu traed

Yn cerdded o Eryri ar eu hynt.

 

Cofrestrwnymunwn â’r fyddin  yn ei rengoeddrhengoedd = rhesi o filwyr

Â’r iaith Gymraeg yn arf,

Dioddefwn warthgwarth = teimlad poenus o euogrwydd  caethiwedy cyflwr o fod yn gaeth

Awr yn hwyawr yn hirach .

Gorseddwn iaith‘rhown iaith ar orsedd’  ein tadau,

Dilëwncael gwared ar  olion brad,

Dangoswn nad taeogion mohonom mwy.‘nad taeogion ydym ni ragor’ ...

 

Rhowch heibio bob anobaith

A’r holl amheuon lu,

Mae Owain eto’n barod am y dydd.

O’i locheslloches = man sy’n cynnig cysgod a diogelwch yn Eryri

Fe ddaw â’i ffyddlon lullu = nifer mawr o bobl; criw

I’n harwain gyda’r wawr

I Gymru rydd.

 

Myn...  Duw, mi a wn y daw.

Myn Duw, mi a wn y daw.