Gwedd Gyflwyno

Cân Shane

Gêm i fechgyn a merched mawr cryf yw rygbi, medden nhw. Nid felly yng Nghymru, lle mae hanes y gêm yn llawn o chwaraewyr llai eu maint, a’r rheini’n ddawnus, cyfrwys a chwim. Dyma’r arwyr sy’n curo’r gwrthwynebwyr drwy sgiliau disglair a gweledigaeth sydyn yn hytrach na thrwy wthio a hyrddio difeddwl. Un o’r rheini oedd yr asgellwr Shane Williams, a chwaraeodd 87 o weithiau i Gymru rhwng 2000 a 2011, gan sgorio 58 o geisiau, y mwyaf gan Gymro erioed. Yn y detholiad hwn o’i gywydd, mae Myrddin ap Dafydd yn canmol gallu Shane Williams i gyflawni gwyrthiau ar y cae rygbi.