Gwedd Gyflwyno

Cân Shane

Myrddin ap Dafydd

 

661299

 

  • Mae’r Prifardd Myrddin ap Dafydd yn awdur nifer fawr o gyfrolau i blant ac oedolion.
  • Mae’n dod yn wreiddiol o Lanrwst, ond yn byw bellach ger Pwllheli yng Ngwynedd.
  • Enillodd y Gadair yn Eisteddfodau Cenedlaethol 1990 a 2002.
  • Mae’n rhedeg cwmni cyhoeddi a sefydlwyd ganddo yn 1980, sef Gwasg Carreg Gwalch.
  • Myrddin ap Dafydd oedd Bardd Plant cyntaf Cymru yn y flwyddyn 2000.
  • Yn 2018 cafodd ei ethol yn Archdderwydd nesaf Cymru a bydd yn y swydd honno rhwng 2019 a 2022.