Gwedd Gyflwyno

Ward y Plant

Tudur Dylan Jones

 

tudur dylan llai

 

  • Prifardd sydd wedi ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddwywaith, sef yn 1995 a 2005, a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2007.
  • Mae’n fab i’r Prifardd John Gwilym Jones – a’i dad oedd yr Archdderwydd pan gadeiriwyd Tudur Dylan am y tro cyntaf yn 1995.
  • Mae’n byw yn Nghaerfyrddin ac yn athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun y Strade yn Llanelli.